RING OSS - 08-124 007 47

Takläggare Stockholm

RING OSS - 08-124 007 47

Om oss

Incert certifikat   Incert    Plåt & ventföretagen  Bevego   aaa

S.O Tak & Bygg AB är din plåtslagare i Stockholm. Vi har högsta tänkbara kreditvärdighet enligt Bisnode och har högkvalitativa leverantörer av takmaterial, till exempel Plannja och Djursholms Trä. Vi erbjuder dig – som antingen äger ett byggföretag och bygger nya fastigheter, eller som är villaägare eller medlem i en bostadsrättsförening i Stockholm – takläggning, takomläggning, fasad- och takrenovering och tvätt. Vi uppfyller alla krav för att våra privatkunder ska kunna dra av för ROT-avdrag.

Kontakta oss och berätta om dina önskemål för kostnadsfri offert!

Därför ska du anlita oss:

 • Vi har F-skattsedel.
 • Vi har nödvändiga ansvarsförsäkringar.
 • Vi har olycksfallsförsäkringar för våra hantverkare.
 • Våra medarbetare har kollektivavtal.
 • Vi är auktoriserade inom byggplåt och är Moniertak-partner.
 • Vi har certifikat i tätskikt, heta arbeten och asbestsanering.
 • Vi är taksäkerhetskonsulter.
 • Vi har licens inom "skotta säkert".
 • Vi är byggarbetsmiljösamordnare inom BAS-P/BAS-U. 
 • Vi ger kostnadsfria offerter.

Så arbetar vi

1. Kvalitetspolicy

Med oss som din takläggare i Stockholm kan du vara trygg, eftersom vi arbetar efter ett väl utarbetat kvalitetsledningssystem. Det innefattar bland annat en kvalitetsplan, riskbedömningar och egenkontroller, samt miljö- och arbetsmiljöplan för våra byggarbetsplatser. Vi väljer alltid bra materialval till våra tak och använder oss av bästa tänkbara produkter som går att tillgå.

Vi prioriterar hög kvalitet på alla våra tjänster och produkter. Vårt arbete skall leda till att du som kund blir nöjd. Med vår Nöjd-kund-garanti, ser vi till att du blir nöjd med det som vi levererar.

Vår verksamhet kännetecknas av:

 • Hög kvalitet på alla våra tjänster.
 • Fokus på våra kunders önskemål.
 • Att vi håller våra utlovade tidplaner.
 • Att vi ser till att förbättra arbetsmetoderna.

2. Miljöpolicy

Vårt företag tar ett särskilt ansvar i miljöfrågor och vi arbertar ständigt för att välja produkter och tjänster som har lägsta möjliga miljöpåverkan. Vi utvärderar det vi gör och producerar med en ansvarskänsla för hur det kan påverka miljö och klimat.

Vårt miljöansvar är att:

 • Vi minskar våra transporter med en god planering av våra transporter.
 • Vi ser till att minska avfall och minimera spill.
 • Vi återanvänder eller återvinner avfall så långt det går.
 • Vi ser till att välja produkter som är mindre farliga för miljön.
 • Vi källsorterar allt farligt avfall.

3. Arbetsmiljöpolicy

Vårt företag arbetar ständigt för att ha en positiv och säkerhetsmedveten företagskultur med ett tydligt ledarskap, personligt ansvar och genom att uppmärksamma goda resultat inom företaget för våra kunder. Vi arbetar förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa och olyckor så att inte någon anställd ska drabbas av skada genom fallskador. Vi arbetar också för att våra medarbetare inte ska behöva arbeta i farliga miljöer. Vi ser till att alla medarbetare har rätt utbildning för arbetet som vi utför och kontrollerar alltid vår säkerhetsutrustning.